Opnamebeleid

Een strenge maar doordachte procedure

Als personen met een mentale beperking willen worden opgenomen in het Centre Reine Fabiola, dan moeten de familie of de professionele begeleiders een eerste aanvraag indienen bij de sociale dienst van de instelling

Belangrijkste fasen

Het aanvraagdossier voor opname
►  Wordt door de sociale dienst opgestuurd naar de aanvrager;
►  Bestaat uit drie delen: het sociale deel, het medische deel en het psychopedagogische deel;
►  Heeft tot doel het verzamelen van allerlei info over de kandidaat of kandidate om een zo correct mogelijk beeld te hebben over diens aanvraag, situatie en verleden;
►  Vermeldt duidelijk dat jonge vrouwen verplicht zijn om anticonceptiemiddelen te aanvaarden.

 


De opnamecommissie: eerste samenkomst
►  Alle aanvragen worden onderzocht door een multidisciplinaire opnamecommissie;
►  Een eerste beslissing wordt genomen: de procedure verderzetten, de procedure stopzetten of bijkomende informatie vragen.

 

Het opnamebezoek
► Het eerste concrete contact tussen de persoon met een mentale beperking (wiens aanwezigheid vereist is), de familie en/of de instelling van herkomst en het Centre Reine Fabiola;
► Een eerste kennismaking met de verschillende diensten van de instelling.
 

De opnamecommissie: tweede samenkomst
Definitieve beslissing: een positieve of negatieve beoordeling van de aanvraag tot opname.

 

Het voorbereidend bezoek voor de opname en de ondertekening van het contract
► Het bezoek vindt plaats twee weken voor de effectieve opname in het Centre Reine Fabiola en biedt de volwassene met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om het opvangtehuis te ontdekken waarin hij of zij zal worden opgenomen;
►  Het contract wordt ondertekend waarin de persoon duidelijk zijn engagement en zijn wens om in Neufvilles te wonen vermeldt.

De coördinatievergadering voor opname
► Een belangrijk informatief moment waarop de eerste stageplaats wordt gekozen, want iedereen wordt uitgenodigd om tijdens de eerste maanden in het Centre Reine Fabiola drie stages te lopen in drie verschillende ateliers.

 

Na een maand: een eerste evaluatie
► Tijdens een coördinatievergadering wordt de begeleiding van de persoon met een mentale beperking besproken en bepaald aan welke punten nog moet worden gewerkt.

 

De eerste terugkeer naar de familie
►  Het blijkt dat een mens met een verstandelijke beperking een maand nodig heeft om zich aan te passen aan de nieuwe leefomgeving, die vaak als ingewikkeld ervaren wordt;
►  Na afloop van deze periode volgt de eerste terugkeer naar de familie voor een weekend.

 

Een nieuwe ontmoeting met de familie
►  Vindt plaats vlak voor het einde van de derde stagemaand, waarbij de sociale dienst opnieuw de familie van de persoon met een verstandelijke beperking ontmoet;
►  Biedt de ouders de kans om te vertellen over hun ervaringen tijdens deze drie maanden en over de belangrijke gebeurtenissen die het leven hebben bepaald van hun kind of naaste en van de familie.

 

Na drie maanden: de evaluatievergadering van de proefperiode 

► De eindevalutie bevestigt al dan niet de beslissing van toelating tot de instelling, schets de grote oriëntatielijnen voor de begeleiding van de volwassene met een verstandelijke beperking en bepaalt in welk atelier die zijn plaats zal vinden;
► De persoon met een mentale beperking verplicht zich ertoe om het handvest met rechten en plichten te respecteren . Hij mag in het Centre Reine Fabiola verblijven zolang hem een kwaliteitsbegeleiding kan worden verzekerd en hij akkoord gaat om er te verblijven.