Ontspanning

De Club: een volwaardige leefomgeving

In de buurt van de opvangtehuizen en van de dagateliers vormt de Club een van de leefomgevingen van de persoon met een verstandelijke beperking van het Centre Reine Fabiola. Het is een ruimte waar men ontdekt, zich amuseert, vrij is, zich creatief uitdrukt, zichzelf en de wereld verkent, onderzoekt en zijn vaardigheden overstijgt. Kortom: een plaats waar men zichzelf volledig ontwikkelt. Het team bestaat uit gespecialiseerde monitoren die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van meerdere activiteiten en vakanties.

Doelen

Alle mensen met een verstandelijke beperking kwaliteitsvolle individuele of collectieve ontspanningsactiviteiten aanbieden, afhankelijk van het pedagogisch project van eenieder.
Zorgen voor een volledige, actieve en gemotiveerde deelname van iedereen aan de verschillende ontspanningsmomenten
Elke persoon helpen bij diens welzijn en ontplooiing, bijvoorbeeld bij de training of de ontwikkeling van diens gewaarwordingen en vaardigheden op fysiek, cultureel en/of sociaal vlak.