Missie en principes : De multidisciplinaire teams

 

Naast deze drie “leefmilieus”, namelijk het opvangtehuis, het dagatelier en Le Club, vervolledigen multidisciplinaire teams de aangeboden begeleiding :

 

 • De sociale dienst

  ► zorgt ervoor dat de persoon met een mentale beperking verbonden blijft met zijn verleden en roots
  ► begeleidt hem onder andere bij familierelaties
  ► schept een permanente band tussen de instelling, de opgenomen persoon en de familie

 • De medische dienst

  ► werkt rond preventie en gezondheidsvoorlichting
  ► vormt een schakel tussen artsen, mensen met een mentale beperking en pedagogische teams en diensten
  is binnen de instelling het aanspreekpunt voor families die de gezondheid van de opgenomen persoon opvolgen

 • De psychologische dienst

  ► is een hulp bij de persoonlijke ontwikkeling en bij het welzijn van de personen met een verstandelijke beperking

  ►  steunt de medewerkers als een “mentor”

  ► is betrokken bij de fundamentele gedachtewisselingen binnen de instelling

 • De permanente trainingsdienst (Sefope)

  ► Bekommert zich om trainingen voor individuen of kleine groepen, rond vijf grote thema’s :
  ► sociale vaardigheden
  ► huishoudkunde
  ► gezondheid
  ► beroepsvorming

  Onderzoekt, maakt en verspreidt binnen de teams aangepaste pedagogische programma’s en hulpmiddelen Evalueert regelmatig de vaardigheden van de mentaal gehandicapten

 • De adviesgroep voor koppels

  De adviesgroep bestaat uit medewerkers die :
  ► partners met een mentale beperking begeleiden die een relatie als koppel willen beginnen
  ► de nadruk leggen op zelfstandigheid
  ► de partners helpen bij de ontwikkeling van hun gemeenschappelijk project

 • De dienst voor filosofische en religieuze activiteiten (Agora)

  ► biedt een ruimte aan waar nagedacht wordt over waarden, filosofie, godsdienst en spiritualiteit in ruime zin

  ►  werkt een activiteitenprogramma uit: eenmalige of meermalige projecten, bezinningsmomenten, de mogelijkheid tot partnerrelaties