Drie hoofddoelen

Het pedagogisch project is gericht op drie doelen :

De bewoners van de instelling een optimale levenskwaliteit bieden
► Elke vorm van discriminatie ten opzichte van mensen met een mentale beperking bestrijden
► Lutter contre toute forme de discrimination pouvant porter préjudice à la personne déficiente mentale
► De bewoners van de instelling waarden en principes meegeven waardoor ieder zich kan ontwikkelen als een verantwoordelijk individu dat vrij is en de vrijheid van de anderen respecteert

 

Het PASI-plan
De pedagogische teams bereiden voor elke bewoner een levensproject voor en zet dit ook om in de praktijk. Dit veelzijdige werk wordt nader bepaald in het professionele PASI-plan (Plan d’Accompagnement et de Services Individualisés). Het is gebaseerd op observaties van de dagdagelijkse vaardigheden van personen met een mentale beperking en gebeurt in samenspraak met de families. Zo worden alle bewoners vande instelling over een periode van twee jaar gevolgd, waarna een nieuwe evaluatiecyclus van de individuele projecten volgt.