Pedagogie : Essentiële waarden

De essentiële waarden zijn verantwoordelijkheid, respect voor zichzelf en voor anderen, het uniek karakter van het individu, tolerantie en wederzijdse liefde.

 

Daarbij komen de principes van het pedagogisch werk dat geleverd wordt in de instelling:

► de persoonlijke ontwikkeling
► de zelfbevestiging
► de erkenning van de persoon met een mentale beperking als burger met rechten en plichten
► de erkenning van mens met een mentale beperking als iemand die openstaat voor liefde en tederheid
► de versterking van het zelfbeeld
► de samenwerking
► de maatschappelijke aanpassing en integratie
► de erkenning van het verleden van de persoon
► de erkenning van de spirituele dimensie

 

 • De persoonlijke ontwikkeling

  ►  de uitdrukking van persoonlijke noden aanmoedigen

  ►  initiatieven daartoe steunen zolang deze rekening houden met de waarden en regels van onze maatschappij

 • De samenwerking

  ► solidariteit, wederzijdse hulp en altruïsme aanleren

  ► concrete sociale acties voorstellen om zich open te stellen voor de wereld en voor de anderen

   

 • De erkenning van het verleden van de persoon

  Personen die de “derde leeftijd” bereiken, hebben een aantal gelukkige en pijnlijke momenten meegemaakt, maken ze nu mee of zullen die nog meemaken in de toekomst.
  ► hen helpen om affectueuze relaties in stand te houden
  ►  ieders levensritme respecteren

 • De erkenning van de persoon met een mentale beperking als burger met rechten en plichten

  ►  de persoon met een mentale beperking beschouwen als een volwaardig persoon, namelijk een persoon met verantwoordelijkheden, rechten en vooral plichten die hun rol in de maatschappij bepalen

   

  Het handvest met rechten en plichten is een referentietekst waarin de rechten en plichten van de persoon met een mentale beperking in het Centre Reine Fabiola zijn vastgelegd.

 • De versterking van het zelfbeeld

  Een van de remmen op de persoonlijke ontwikkeling van de volwassenen met een mentale beperking heeft te maken met diens zelfbeeld dat mogelijk negatief is.

   

  ► elke persoon bewustmaken van wie hij is, van zijn vaardigheden, beperkingen en kwetsbaarheid
  ► concreet aan het zelfbeeld werken rond onderwerpen als kleding, gezonde voeding en hygiëne

 • Maintien des liens dans une continuité de prise en charge

  Si le choix d’une personne s’inscrit dans le sens d’un achèvement de sa vie au Centre Reine Fabiola, il appartient à ce dernier d’adapter ses méthodes d’accompagnement aux fins de lui garantir une vieillesse de qualité.

   

  ► Continuité de la prise en charge
  ► Accompagnement jusqu’en fin de vie
  ► Soutien à la personne et à sa famille

 • De erkenning van de persoon met een mentale beperking als iemand die openstaat voor liefde en tederheid

  ► de behoefte van mensen met een mentale beperking om een affectief

  ► een gespecialiseerde omkadering aanbieden
  ► Drie doelen vooropstellen die rekening houden met de kwetsbaarheid van de bewoners :

  een beschermende houding die onlosmakelijk verbonden is met de opvoeding;
  onvoorwaardelijk respect voor de fysieke en morele integriteit van de anderen;
  de strijd tegen vooroordelen en onderdrukking

   

 • De maatschappelijke aanpassing en integratie

  ►  Elke persoon in staat stellen om beter zijn vaardigheden aan te wenden om een actieve plaats in het sociaal en economisch leven in te nemen.

   

  Een van de voornaamste sociale rollen in de instelling is die van “werknemer”, waardoor de persoon de erkenning van anderen krijgt.

 • De erkenning van de spirituele dimensie

  ►  het recht op respect voor iemands overtuiging erkennen, of die nu van religieuze, morele of wereldlijke aard is

  ► het recht om een spirituele ervaring te beleven erkennen en aanmoedigen, evenals het recht om zich, naargelang de vaardigheden, ethische, culturele, sociale en existentiële vragen te stellen

  ► dmenselijke waarden verdedigen maar geen filosofische keuzes opleggen

   

  De pedagogische teams en de dienst voor filosofische en religieuze activiteiten (Agora) proberen dus de aandacht te vestigen op menselijke en spirituele waarden in het dagdagelijkse leven.

 • De zelfbevestiging

  ►  de uitwerking van een authentiek levensproject begeleiden

  ► de nood om voortdurend te groeien stimuleren