Pedagogie : Training

 

Elke leefomgeving van het Centre Reine Fabiola en de pedagogische teams werken samen rond twee doelen:

 

► Het (her)bezorgen van de wil om te begrijpen, te leren, zich goed in zijn vel te voelen, zich open te stellen voor de wereld, zichzelf te bevestigen en eenvoudigweg te zijn.
► Het trainen van de vaardigheden via verschillende procedures die gebaseerd zijn op het basisprincipe dat de persoon met een mentale beperking in een situatie terechtkomt waarin hij al zijn vaardigheden moet aanwenden.

De permanente trainingsdienst Sefope

Pijlers

Om deze doelen te bereiken, werken vijftien medewerkers in de eerste plaats rond drie pijlers:

 

► De regelmatige evaluatie van de vaardigheden van de persoon met een mentale beperking.
De ontwikkeling van een trainingsproces dat aangepast is aan individuele behoeften.
► Onderzoek, creatie en verspreiding van aangepaste programma’s en didactische hulpmiddelen binnen de pedagogische teams.

 

Vijf grote trainingsgebieden

Er worden dus verschillende trainingen aangeboden op basis van een wederzijds contract tussen de trainer en de aanvrager.

 

De trainingen worden verspreid over vijf gebieden:

Sociale vaardigheden
► Huishoudkunde
► Intellectuele ontwikkeling
► Gezondheid
► Beroepsvorming

 

Voor elk van deze gebieden bestaat er een verscheidenheid aan trainingsprogramma’s die een bijna identieke structuur hebben:

 

► motivatie: interesse opwekken voor het trainingsgebied;
bewustwording: de persoon bewust maken van zijn eigen waarnemingen of handelingen om deze aanpassen indien nodig;
knowhow: kennis en vaardigheden verwerven.

 

Voortdurend evoluerend werk

Er ontstaan regelmatig nieuwe behoeften, de bewoners komen met nieuwe vragen aanzetten en er worden nieuwe dingen uitgevonden, denken we maar aan de computer. We vermelden ook de training gebarentaal, die een paar jaar geleden werd opgestart en bedoeld is voor doven of slechthorenden en voor hun begeleiders. Ze legt de nadruk op communicatie en zorgt voor een vlotte integratie.