Pedagogie : Relaties en affectiviteit

De persoon met een mentale beperking kan een levensproject realiseren, is verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen en daden. Hij of zij is in de eerste plaats een man of een vrouw, een wezen dat openstaat voor liefde en tederheid en op zoek is naar een affectief en seksueel leven.

Duidelijk en toegankelijk communiceren

Dat is waar meerdere teams rond werken. Onder andere de permanente trainingsdienst Sefope, die een volledige training rond affectiviteit en seksualiteit heeft uitgewerkt. Of de groep Sid’Aventure, die actief is op het gebied van aidspreventie.

Referentiedocumenten

"De begeleiding bij het liefdesleven" is het referentiedocument in deze materie. Het bevat het handvest voor het liefdesleven: een referentie die gebaseerd is op de wil om volwassenen met een mentale beperking te laten genieten van intieme vrijheid en keuzes te laten maken wat hun affectief en seksueel leven betreft.
Daarnaast werden procedures uitgestippeld waardoor elke bewoner een relatie als koppel kan aangaan en eventueel een levensproject op langere termijn kan beginnen.

 

Begeleiding

De Adviesgroep voor koppels bestaat uit medewerkers die partners op aanvraag begeleiden bij alle fasen van hun relatie als koppel: vorming, maturiteit, continuïteit en zelfs crisis of breuk. Twee belangrijke gebeurtenissen bepalen het leven van een koppel, waarbij de Verlovingsraad en de Raad voor het samenwonen het koppel desgewenst een institutionele erkenning bezorgen.

Vijftig samenwonende koppels

Zo wonen vandaag vijftig koppels met een mentale beperking samen in Neufvilles of in Zinnik. Daarnaast zijn er veertig stabiele of pasgevormde koppels die van plan zijn onder hetzelfde dak te gaan wonen of een officiële erkenning van de instelling aan te vragen.

 

Dan zijn er ook nog zij die met anderen een affectieve relatie of liefdesrelatie aanknopen die anders van aard is: koppels die maar even samenzijn en focussen op sensualiteit en seksualiteit, romantische koppels, platonische koppels, passionele, vluchtige of duurzame ontmoetingen … en dan hebben we het alleen nog maar over heteroseksuele relaties …