Emergences - Driemaandelijks magazine

Het Centre Reine Fabiola geeft sinds 1993 Emergences uit, een driemaandelijks magazine bestemd voor de families en de naasten van de mensen met een verstandelijke beperking in Neufvilles en voor professionele begeleiders. Het tijdschrift focust telkens op een specifiek thema en wil een informatiehulpmiddel zijn dat aanzet tot nadenken en debatteren. Inhouden die aan bod komen: verhalen rond het leven van de persoon met een mentale beperking in Neufvilles, concrete teksten over het dagelijks pedagogisch werk en algemenere discussies over het pedagogisch project van de instelling. Voor bepaalde thema’s wordt veel ruimte gereserveerd waarin de mensen met een verstandelijke beperking en hun families zichzelf kunnen uitdrukken.

Si vous désirez vous procurer un ancien numéro de la revue Emergences au prix de 3,50€, vous pouvez les commander via notre formulaire en ligne.