Dagateliers

  • Vijftig activiteiten verspreid over tien locaties die aangepast zijn aan het ritme en de vaardigheden van elke persoon met een mentale beperking
  • Een grote waaier aan activiteiten om alle vaardigheden te benutten en ieder de ontplooiing en de erkenning te verschaffen waaraan hij nood heeft
  • Binnen- of buitenwerk, alleen of in groep, met verschillende inhouden als voeding, artistieke creatie, verpakken, ambacht, dienstverlening …

Deze activiteiten worden ondergebracht in meerdere ateliers of in een beschutte werkplaats als Nekto, dat 215 werknemers telt.

Elke "werknemer" krijgt:

  • Aangepaste werkomstandigheden (veilig en geschikt materiaal, een aangepaste werkomgeving, goede werkbegeleiding…)
  • De mogelijkheid om keuzes te maken, veranderingen aan te brengen en creatief te zijn
  • Een actieve rol binnen werknemersvergaderingen
  • Een erkende en gewaardeerde activiteit binnen de instelling, waarbij hij zich nuttig maakt voor de gemeenschap en/of voor de maatschappij in het algemeen (contact met de klanten en productkennis)

De dagonthaaldienst voor volwassenen

De SAJA, opgericht in 1995, is een dagonthaaldienst die binnen de meeste ateliers van het Centre Reine Fabiola activiteiten organiseert voor volwassen met een verstandelijke beperking die niet in de instelling verblijven. Deze externe personen wordt een verblijfplaats verzekerd, hetzij door hun familie, hetzij door een andere instelling. Ze hebben toegang tot de infrastructuur en diensten van het Centre Reine Fabiola: pedagogische diensten, waaronder de permanente trainingsdienst Sefope activiteiten en door de Club georganiseerde vakanties. Zo kan de SAJA een langdurige oplossing zijn of een overgang tussen het familieleven en het leven in de instelling.