Missie en principes

 • Meer dan 50 jaar ervaring (opgericht in 1963)
 • 500 opgenomen volwassenen met uiteenlopende leeftijden en zelfstandigheidsniveaus
 • 14 opvangtehuizen
 • 14 dagateliers (meer dan 50 activiteiten) en Nekto, een beschutte werkplaats met 260 werknemers
 • 50 pedagogische, administratieve, technische en organisatorische teams en diensten
 • Een voortdurend denkproces en teams die continu evolueren

 

500 volwassenen

500 volwassenen


 • Zowel mannen als vrouwen die minstens 18 jaar oud zijn en zich niet op eigen kracht aan de maatschappij kunnen aanpassen
 • Belgische en Franse nationaliteit
 • Met een lichte, matige, ernstige of diepe mentale beperking die eventueel gepaard gaat met andere beperkingen
Multidisciplinaire teams

tidisciplinaire teams


Ze werken samen om deze mannen en vrouwen bij hun levensproject te begeleiden en ieder van hen welzijn en een optimale levenskwaliteit te bieden. Er vinden regelmatig evaluaties plaats in samenspraak met de teams, de persoon met een mentale beperking zelf en diens familie of wettelijke vertegenwoordiger.

Basisprincipes

Basisprincipes


 • De persoonlijke ontwikkeling
 • De maatschappelijke aanpassing en integratie
 • De versterking van het zelfbeeld
 • De erkenning van elke persoon met een mentale beperking als burger met rechten en plichten
 • De erkenning van de persoon met een handicap als onderwerp van een relatie die openstaat voor liefde en tederheidDagateliers

Nekto een sociaal aangepast bedrijf
Parapette keramiekatelier
Ceriseau
Bergerie, kaasverkoop Soignies
Campagn'art
Les coulisses Théâtre

Onze nederzettingen